Migrationer 1976-2018

Sedan 1976 har mexikanska Gloria Gervitz skrivit på sitt poetiska mästerverk Migrationer. En dikt i ständig förvandling och förflyttning. En dikt om att lämna, att bli kvar och om exilens våldsamma arv. Ett lyriskt vindlande flöde där minnen och drömmar korsas och fragmenteras – och en frambesvärjelse av en undflyende existens av inre och yttre migrationer. En existentiell dikt i ständig förändring som väver samman drömmar och dokument, historien och samtiden.
2009 utkom en första svensk version av Migrationer som påtagligt har kommit att påverka den svenska samtidspoesin. Sedan dess har Gervitz fortsatt skriva på sitt verk och nu utkommer den utgåva, som sägs var hennes sista, och som i höst publicerats i Mexiko. En nära dubbelt så lång version där tystnaden, avvaktandet och eftertänksamheten får ta än mer plats.

Förlagsinformation

 

Externa länkar