Röster från Algeriet : författare och texter i urval

Antologier Afrika

Anmärkning 

Antologi. red. Monica Malmström. Innehåller texter av följande algeriska författare: