Repslagarna

Översättare:
Original: Les tresseurs de corde
Romaner Afrika
Ämnesord:

Trabi är en ung, välutbildad entusiastisk anhängare av viktorismen, den ideologi som med militärisk makt styr regimen i hans västafrikanska hemland sedan några år. Trots sin ungdom innehar han en betydande post i partitoppen.

En dag får han på omvägar veta att han riskerar dödsstraff för högförräderi. Han flyr och efter att ha skadats vid en olyckshändelse hamnar han i en liten by där livet verkar ha stått stilla i hundratals år. I den lilla byn är viktorismen närvarande som en förbryllande och oroande makt. Bybornas främsta kontakt med omvärlden utgörs av den radioapparat som byns barberare äger.

Livet i byn, kontakten med folket där innebär att Trabis tidigare värderingar ställs på huvudet. Förvirrad blir han också av sin förälskelse i bondflickan Myriam med den honungsfärgade huden. förlagsreklam