Sjunk

Översättare:
Original: Drown (1996)
Novellsamlingar Latinamerika

En novellsamling där den röda tråden är en pojkes sökande efter sin identitet. Novellerna utspelar sig dels i Dominikanska Republiken, dels i fattiga invandrarkvarter i New Jersey. Novellerna skildrar en hård vardagsverklighet som närmast är plågsam att ta del av, i ett som Díaz själv uttrycker det "hyperpatriarkaliskt samhälle". Han syftar då både på sitt hemland och USA. Författaren skriver i originalutgåvan på engelska men blandar in många spanska ord som behållits i den svenska översättningen; ordlista finns.
Eva Stenvång