Skräpkammare - dagboksanteckningar

Tiden 1962
Översättare:
Original: Quarto de despejo
Romaner Brasilien

Carolina Maria de Jesús berättar om sitt liv i en fattig slumstadsdel, favela.

Eva Stenvång