Uppbrott. Latinamerikanska berättare

Antologier Latinamerika

En antologi redigerad av Sergio Stuparich, som bodde i exil i Sverie en tid. Elisabeth Helms, Lasse Söderberg och Jan Sjögren svarar för översättningarna. Elva författare presenteras; av alla utom en finns separata verk utgivna. Följande finns med: Miguel Angel Asturias (Guatemala), Mario Benedetti (Uruguay), Julio Cortázar (Argentina), Gabriel García Márquez (Colombia), Juan José Hernández (Argentina), Juan Carlos Onetti (Uruguay), Augusto Roa Bastos (Paraguay), Juan Rulfo (Mexiko), Antonio Skármeta (Chile), Sergio Stuparich (Chile) och Mario Vargas Llosa (Peru). Korta författarpresentationer ingår, liksom efterskrift av Sergio Stuparich.
Eva Stenvång