Barrikaden

Utgivna böcker

Övers.
En antologi redigerad av Sergio Stuparich, som bodde i exil i Sverie en tid. Elisabeth Helms, Lasse Söderberg och Jan Sjögren svarar för översättningarna. Elva författare presenteras; av alla utom en...
Sergio Stuparich (Los hechizos, )
Tolv noveller - fantastiska, absurda och ibland ironiska - som utspelar sig i Chile och i Sverige. Författaren skrev dem speciellt för den svenska läsekretsen. Eva Stenvång
Sergio Stuparich (Chile: Comprometerse con una clase, )
Händelser före, under och efter militärkuppen skildras ur tre individers synvinkel: arbetaren Ramón, studenten Felipe och psykologen María. Boken vill visa hur olika...