Den som inte känner oss, känner inte Chile

Original: Chile: Comprometerse con una clase
Romaner Chile

Händelser före, under och efter militärkuppen skildras ur tre individers synvinkel: arbetaren Ramón, studenten Felipe och psykologen María. Boken vill visa hur olika slags människor kunde dras in i kampen för ett bättre samhälle under Allende, och hur de sedan upplevde situationen under hans regeringstid.

Eva Stenvång