Sergio Stuparich

* 1943 i Santiago, Chile

Stuparich är född och uppvuxen i huvudstaden Santiago. Han var verksam som filosofilärare vid Santiagos tekniska universitet före kuppen 1973. Samtidigt var han aktiv i socialistpartiet och tvingades därför sätta sig i säkerhet på Italiens ambassad när militären tog över. Under tiden på ambassaden skrev han romanen Chile: Comprometerse con una clase (Den som inte känner oss känner inte Chile), som utkom efter ankomsten till Sverige.

Under sin tid i Sverige svarade Sergio Stuparich även för urvalet till antologin Uppbrott (1982) och efterföljaren Röster från Latinamerika (1986). Han är numera åter bosatt i Chile.

Bibliografi – böcker

Los hechizos
Tolv noveller - fantastiska, absurda och ibland ironiska - som utspelar sig i Chile och i Sverige. Författaren skrev dem speciellt för den svenska läsekretsen. Eva Stenvång
Chile: Comprometerse con una clase
Händelser före, under och efter militärkuppen skildras ur tre individers synvinkel: arbetaren Ramón, studenten Felipe och psykologen María. Boken vill visa hur olika...

Dikter, noveller, essäer, utdrag, m.m.

Övers.
Novell. Förekommer i Häxkonster., Novell. Förekommer i Röster från Latinamerika.