Välsigna dottern

I Välsigna dottern möter vi en ung flicka som i frånvaron av vägledning och omsorg finner sin egen väg in i vuxenvärlden.
Med inspiration hämtat från sitt eget liv, såväl som från populärkulturen och nyhetsrubrikerna gestaltar Warsan Shire med levande och unik stil erfarenheter av flykt och förfrämlingande, av mental ohälsa och utsatthet, av moderskap och ungdom.
I hennes händer blir livet på ett underligt sätt fulländat. Våldet, ensamheten och hemlängtan till trots. Det är en vibrerande värld full av musik, gråt, bön och sång. Ett polykromt liv av henna, månljus, läppstift och kohl.
Välsigna dottern samlar dikter skrivna under de senaste tio åren

Förlagsinformation