Vad natten berättar för dagen

Översättare:
Original: Ce que la nuit raconte au jour (1992)
Romaner Argentina

Första delen av Bianciottis självbiografi, som skildrar hans barndom på pampas och sedermera studierna på ett klosterinternat. Bianciotti närmast dissekerar händelser, tankar och känslor under barndomsåren, inte minst kring sin gryende homosexualitet. Människor och miljöer beskrivs detaljerat, och man får en viss inblick i hur förhållandena kunde te sig på 30-och 40-talet för immigrerade lantarbetare och deras ättlingar.

Eva Stenvång