Identifiera identitetsparaden. Frågade du vad som är orättvist med krig ; Tillfällig mental hälsa ; Jag brukade gilla tomater ; Bokens talesmans försvarstal

Översättare:
Diktsvit Zimbabwe

Anmärkning 

Fem dikter, s 70-71

Förekommer i