Jag hare så många döda att sitta uppe med

Texten är en prolog till den självbiografiska boken Ineyenzi ou les Cafards (Ineyenzi eller kackerlackorna)

Anmärkning 

s 31

Förekommer i