Om en motorväg ...

Anmärkning 

Novell. Ingår i boken Från urskog till megastad, 1994, om en motorväg (rubriken är för lång för att återges här). Novellen är hämtad ur framtidsutopin Não varás país nenhum, 1981

Förekommer i 

Förekommer i (originalspråk) 

Não varás país nenhum, 1981