Så dör och lever en severino

Diktsviten Så dör och lever en severino, som utspelar sig iPernambuco i Nordeste och med stor framgång framförts bl a som julspel
Eva Stenvång

Anmärkning 

Diktsvit. Ingår i boken Från urskog till megastad, Fabians Förlag,1994

Förekommer i 

Förekommer i (originalspråk) 

Morte e vida Severina, 1955