Guinea

1928–1980
Camara Laye föddes i Kouroussa i Guinea, i en muslimsk guldsmedsfamilj som tillhörde malinkefolket. Hans utbildning sträckte sig från den muslimska koranskolan i Kouroussa,...