Jamaica

1936– · Edward Alston Cecil Baugh
Edward Alston Cecil Baugh föddes i Port Antonio. Han inledde sin kulturella karriär som skådespelare i Barbados, där han tillhörde teatergruppen Green Room Group. I slutet...
Jacqueline Crooks är en brittisk/jamaicansk författare. Hon föddes i Roaring River på Jamaica och är verksam i London, England. Hon ger skrivkurser för utsatta och...
1947–
1926–1994 · John Edgar Colwell Hearne
John Hearne föddes i Montreal i Kanada, men föräldrarna som var från Jamaica flyttade tillbaka dit. Hearne har sedan blivit sitt hemland trogen, med undantag för några...
1905–1955
1944 skrev Roger Mais en uppmärksammad artikel som ledde till att hans fängslades; rubriken var Now we know. Mais var författare, konstnär och journalist på bl a den...
1889–1948
Claude McKay föddes i Sunny Ville, där föräldrarna var tämligen välbärgade jordbrukare. Att barn skulle få ordentlig utbildning var dock inte så vanligt...
1913–1987 · Victor Stafford Reid
Victor Stafford Reid var verksam som journalist och redaktör samtidigt som han skrev romaner, noveller och böcker för barn och ungdomar. Han skrev också teater. Hans första...
1928–1995
Andrew Salkey föddes visserligen i Panama, men växte upp på Jamaica. I ungdomsåren studerade han i London och stannade sedan kvar där som lärare i bl a engelska. I b...