Den blinde mannens trädgård

När den unge läkarstudenten Jeo ska ta sig över gränsen till Afghanistan och ge vård åt den skadade civilbefolkningen beslutar sig hans fosterbror Mikal för att följa med.

Hu Dong

Hu Dong, född 1962 i Chengdu i Sichuanprovinsen, är en poet som gjorde sig känd på 1980-talet som en av de tongivande förespråkarna för manghanzhuyi, "oborstad poesi". Det  var en avantgardistisk poesi som för samtida varken såg ut eller lät som poesi.