Regnbågens fånge

Dilemma-sagor förekommer huvudsakligen i Västafrika, från Senegal i norr till Angola i söder. Och i vissa områden i övriga Afrika.

Flertalet sagomotiv är vitt spridda. De finns i många olika variationer.