Helon Habila

Helon Habila, född 1967, är från Nigeria men bor sedan 2002 i England. Han växte upp i norra delen av sitt hemland där han också gick i skola och fick sin första universitetsutbildning.