Helon Habila

* 1967 i Kaltungo, Nigeria

Helon Habila, född 1967, är från Nigeria men bor sedan 2002 i England. Han växte upp i norra delen av sitt hemland där han också gick i skola och fick sin första universitetsutbildning. Hans litteraturintresse väcktes mycket tidigt, och när han som tjugoåring flyttade till Lagos fick han arbete som journalist samtidigt som han prövade på ett eget skönlitterärt skrivande.
Han erövrade snabbt ett par av landets främsta litterära priser innan han 2001 fick det högt renommerade Caine Prize for African Writing som med en gång gjorde honom känd som en av landets intressantaste unga författare. Den text han belönats för var ett kapitel ur den roman som skulle bli hans debut och stora genombrott - och som han först gav ut på eget förlag - Waiting for an Angel (på svenska I väntan på en ängel, Tranan 2006).
En ny roman, Measuring Time, (Mäta tid, Tranan 2010) gavs ut 2007. Romanen Oil on water kom ut 2010.

Habilas uppväxt- och ungdomstid i Nigeria präglades av militärkupper, av skoningslösa diktaturer avbrutna av menlösa demokratiska trevanden; av en djup korruption och en förblindad förföljelse av intellektuella. I detta land, så oerhört rikt på naturtillgångar, sjönk folkets breda lager ner i en allt djupare fattigdom medan makteliten hämningslöst berikade sig.
Det är dessa samhällsförhållanden som bildar bakgrund till Habilas författarskap, inte minst den kanske värsta perioden, 1993-98 under militärdiktatorn Abacha. Habila själv hade turen (efter vad han själv har sagt) att slippa undan fängelse men fick se flera av sina författarkollegor fängslas, drivas i landsflykt eller till och med avrättas som t.ex. Ken Saro Wiwa.

Habila är alltså en författare som mycket medvetet ställer sitt skrivande mitt i dagens verklighet. Han är en mycket stilsäker och skarp samhällskritiker som samtidigt är försedd med en ovanlig talang för nyanser och för de mänskliga värdena. Sammantaget gör det honom till en av den unga afrikanska litteraturens mest spännande profiler.
Jan Ristarp

Externa länkar 

Bibliografi – böcker

En nigeriansk man som lever ett priviligierat liv som akademiker i USA följer med sin konstnärsfru på stipendievistelse i Berlin. Medan frun arbetar med sitt konstprojekt flanerar...
Measuring time (2010)
Tvillingbröderna Mamo och LaMamo växer upp moderlösa i Keti, en liten by i norra Nigeria. Dedelar ett grundmurat hat mot sin auktoritäre far, liksom drömmen om att uträ...
Waiting for an angel (2002)
Lomba är en ung journalist som lever i Lagos, Nigeria, under en brutal militärdiktatur i slutet av 90-talet. Han är upptagen av den roman han håller på att skriva, av sin...