I väntan på en ängel

Översättare:
Original: Waiting for an angel (2002)
Romaner Nigeria

Lomba är en ung journalist som lever i Lagos, Nigeria, under en brutal militärdiktatur i slutet av 90-talet. Han är upptagen av den roman han håller på att skriva, av sin flickvän och av sin musik. Men när hans kamrat blir piskad av poliserna, hans flickvän tvingas gifta sig med en man hon inte vill ha och när hans grannar bestämmer sig för att genomföra en demonstration inser han att han inte kan stå utanför det som händer runtom honom. Hans engagemang slutar med att han hamnar i fängelse, och delvis består romanen av den dagbok han börjar skriva där. Men den rör sig också fram och tillbaka i tiden på ett nästan rapsodiskt sätt och fogar ibland till och med in faktiska händelser i berättelsen. Men hela tiden utgör vardagsmänniskornas liv, drömmar och förhoppningar och inte minst de olika former kampen mot förtrycket tar sig, en permanent resonansbotten till händelserna.

Romanen är - inte minst genom sin uppbrutna form och sin litterära pregnans - en stark skildring av det förödmjukelsens och förtvivlans kaos som en totalitär stat tvingar på sina undersåtar. Dessutom är den en kraftfull försvarsskrift för yttrandefriheten.

Jan Ristarp