Mia Couto

Mia Couto föddes i Beira 1955, i en familj som invandrat från Portugal. Som ung påbörjade han medicinska studier och gick också med i befrielserörelsen.