Gabriel García Márquez

Det är få latinamerikanska författare som nått en sådan popularitet som García Márquez, och glädjen var därför stor när han fick 1982 års Nobelpris i litteratur.