J. M. Coetzee

J. M. Coetzee, av många ansedd som den främste av författarna med boerbakgrund, föddes i Kapstaden. Trots att Coetzee växte upp under en tid när afrikandernationalismen svallade, förhöll sig hans föräldrar ointresserade av sitt volk och deras öde.