J. M. Coetzee John Maxwell Coetzee

* 9 februari 1940 i Kapstaden, Sydafrika

J. M. Coetzee, av många ansedd som den främste av författarna med boerbakgrund, föddes i Kapstaden. Trots att Coetzee växte upp under en tid när afrikandernationalismen svallade, förhöll sig hans föräldrar ointresserade av sitt volk och deras öde. Under en tid när nya lagar skapades för att hindra barn med boerbakgrund från att växa upp med engelskan som första språk, sände föräldrarna honom till engelskspråkiga klasser i Worcester.

Vid tolv års ålder hade han, som han själv säger, en väl utvecklad känsla av social marginalisering. Gymnasieåren tillbringade protestanten Coetzee i en katolsk skola i Kapstaden. Han var övertygad om att han skulle bli vetenskapsman och räknade med en karriär som matematiker.Han tjänade själv ihop avgifterna för sina universitetsstudier. Vidtjugoett års ålder flyttade han till England, där han bodde i fem år och arbetade som dataprogrammerare.
När han i mitten på sextiotalet övergav datorerna till förmån för litteraturvetenskapen var det, med hans egna ord, ett livräddande beslut. Han studerade vid University of Texas och undervisade senare vid State University of New York i Buffalo. Han har varit verksam som professor i allmän litteratur vid universitetet i Kapstaden, men bor sedan 2002 i Adelaide, Australien.

Coetzee beskriver imperialismens våldsstruktur i sina böcker, dess verkningar och dess ursprung. Debuten skedde med Dusklands (1974), två kortromaner med motiv från 1760-talets södra Afrika respektive 1960-talets Vietnamkrig. I romanen In the heart of the country (1976), som belönades med Sydafrikas främsta litterära utmärkelse, CNA-priset (Central News Agency Prize), tilldrar sig handlingen på en ensligt belägen fårfarm i Sydafrikas inre där en vit bonde och hans dotter lever isolerade med det svarta tjänstefolket. Giving offence: essays on censorship (1996) är en tankeväckande bok med essäer om censur skrivna under en tidsrymd av åtta år.

Coetzee tar bl.a. upp censurens psykiska och moraliska verkan på censurerade författare som Mandelstam och Solzjenitsyn. Stranger shores: literary essays 1986,1999 (2001) innehåller 29 kapitel om litteratur ochskrivande, men också om fotografi och världscupen i rugby 1995. Coetzee diskuterar bland annat vad som skapar en klassiker och använder verk från Daniel Defoe och Samuel Richardson till Kafka, Rushdie och Gordimer i argumentationen.

Barbro Norström Ridaeus

Artiklar 

För ytterligare studier i ämnet J. M. Coetzee rekommenderas följande verk: Attwell, David, J.M. Coetzee: South Africa and the politics of writing. Cape Town: David Philip, 1993, behandlar författarens hela produktion t.o.m. Age of iron. Critical essays on J.M. Coetzee. Ed. Sue Kossew. New York: G.K. Hall; London: Prentice Hall International, cop. 1998. Doubling the point: essays and interviews - J. M. Coetzee. Ed. David Attwell. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1992, en samling av Coetzees essäer varvade med animerade intervjuer som utvecklar sig till regelrätta debatter mellan utfrågare och utfrågad. Head, Dominic, J.M. Coetzee. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. (Cambridge studies in African and Caribbean literature).

Externa länkar 

Bibliografi – böcker

Paul Auster och J.M. Coetzee träffades för första gången i februari 2008. De hade läst varandras böcker i åratal utan att deras vägar korsats, och efter m...
The Childhood of Jesus
Efter en resa över haven kommer en man och en pojke fram till ett nytt land. De blir tilldelade namn och ålder: Simón och David. Precis som alla andra som anländer till det...
I Sommartid får vi följa en ung man som jobbar med en biografi om den bortgångne J.M. Coetzee. För att kunna ge en levande bild av författaren träffar han en rad...
Diary of a bad year
Den gamle författaren och den sensuella Anya bor i samma hus. En dag möts de i tvättstugan. Han fängslas genast av henne, av hennes ungdom, av hennes kropp. Han vill ha henne, men inser att en sådan...
Slow man (2005)
Brombergs 2005; övers. Thomas Preis
Den här romanen utspelas i Coetzees nya hemland, Australien. En sextioårig fotograf, Paul Rayment, blir vårdberoende efter att ha råkat ut för en trafikolycka. Efter ett tag blir han häftigt...
Dusklands (1974)
Brombergs 2004; övers. Thomas Preis
Detta är Coetzees debutbok. Den består av två långnoveller, som redan då, 1974, röjer den skärpa i berättandet och det mästerliga handlag med språket som blivit Coetzees särskilda kännemärken. Den...
In the heart of the country (1977)
Brombergs 2004; övers. Thomas Preis
Det här är en av Coetzees tidiga romaner, från 1977. Någonstans långt ute på de folktomma, magra vidderna i det gamla Sydafrika bor en ung, vit kvinna ensam på en farm med sin far. Hon är den som...
Elizabeth Costello: eight lessons (2003)
Brombergs 2003; övers. Thomas Preis
Bokens huvudperson, författaren Elizabeth Costello, resonerar om litteraturens roll och författarens identitet. Hon ställs inför situationer som på olika sätt berö...
Youth (2002)
Brombergs 2002; övers. Thomas Preis
Pojkår: scener ur ett liv i provinsen, och Ungdomsår: scener ur ett liv i provinsen 2, är bägge självbiografier på distans skrivna i tredje person med den sjä...
The lives of animals (1999)
Nya Doxa 2001; övers. Lisa Gålmark
Djurens liv innehåller föreläsningar hållna vid universitetet i Princeton 1997-98. Coetzee experimenterar här med föreläsningsformen och använder sig av fiktionen för att diskutera djurens rätt och...
Boyhood (1997)
Brombergs 2001; övers. Thomas Preis
Pojkår: scener ur ett liv i provinsen, och Ungdomsår: scener ur ett liv i provinsen, 2, är bägge självbiografier på distans skrivna i tredje person med den sjä...
Disgrace (1999)
Brombergs 2000; övers. Thomas Preis
För andra gången belönades Coetzee med Bookerpriset 1999, denna gång för romanen Onåd, en mörk berättelse på ett sparsmakat språk från ett...
The master of Petersburg (1994)
Brombergs 1995; övers. Thomas Preis
Mästaren från Sankt Petersburg är en fri fabulering om författaren Dostojevskij, som hösten 1869 på falskt pass återkommer från exilen i Dresden till St...
Age of iron
Brombergs 1990; övers. Thomas Preis
Mrs Curren, en vit, pensionerad universitetslärarinna i Kapstaden, har just fått veta att hon är döende i cancer. Med slutstationen i sikte, skriver hon ett långt brev till...
Foe (1986)
Brombergs 1989; övers. Thomas Preis
En ny version av berättelsen om Robinson Crusoe, i denna bok kallad Cruso, där också författaren Daniel Defoe har en roll. Berättare är Susan Barton, som spolas upp p...
Life & times of Michael K.
Brombergs 1984; övers. Thomas Preis
Handlingen tilldrar sig i ett framtida Sydafrika där inbördeskriget härjar. Michael K, en oansenlig och enfaldig parkarbetare från Kapstaden, har lovat att föra sin sjuka...
Waiting for the barbarians
Brombergs 1982; övers. Thomas Preis
Berättaren i denna allegori om imperialism och en kulturs sönderfall är en gammal domare i ett avlägset gränsområde i ett fiktivt kejsardöme. I imperiets utkanter...

Dikter, noveller, essäer, utdrag, m.m.

Övers. Jim Jakobsson
. Förekommer i Karavan 2004:3.