Skymningsmarker

Detta är Coetzees debutbok. Den består av två långnoveller, som redan då, 1974, röjer den skärpa i berättandet och det mästerliga handlag med språket som blivit Coetzees särskilda kännemärken.

Den första berättelsen, Vietnamprojektet, utspelas i USA och skildrar en tjänsteman som i den amerikanska stridsledningen, på den "mytografiska" avdelningen, ska analysera hur det psykologiska kriget mot vietnameserna ska vinnas. Efterhand som krigets verklighet kommer närmre inpå honom bryts hans personlighet fullständigt ner.

Den andra novellen, Jacobus Coetzees berättelse, är en 1700-talshistoria där en fiktiv förfader till Coetzee skildrar en jaktresa i det inre av Sydafrika där han liksom i förbigående utplånar en liten folkgrupp.
De båda berättelserna har som gemensamt bärande tema skräcken och paranoian hos de imperialistiska erövrarna, och de knyter i sin effektiva saklighet och pregnanta realism samman gårdagens cyniska våld och brutalitet med dagens.
(Jan Ristarp)