Ungdomsår: scener ur ett liv i provinsen 2

Översättare:
Original: Youth (2002)
Romaner Sydafrika

Pojkår: scener ur ett liv i provinsen, och Ungdomsår: scener ur ett liv i provinsen 2, är bägge självbiografier på distans skrivna i tredje person med den självmedvetne unge John som huvudperson. På en klar och genomskådande prosa berättar Coetzee om hans väg från barndomens småstad i Sydafrika till 1960-talets London.

Barbro Norström Ridaeus