Djurens liv: essäer

Översättare:
Original: The lives of animals (1999)
Essäer Afrika

Djurens liv innehåller föreläsningar hållna vid universitetet i Princeton 1997-98. Coetzee experimenterar här med föreläsningsformen och använder sig av fiktionen för att diskutera djurens rätt och etik i relationen mellan människa och djur. Barbro Norström Ridaeus

Anmärkning 

Med kommentarer av Peter Singer m.fl.