Lisa Gålmark

Översatta verk – böcker

J. M. Coetzee (The lives of animals, 1999)
Nya Doxa 2001; övers. Lisa Gålmark
Djurens liv innehåller föreläsningar hållna vid universitetet i Princeton 1997-98. Coetzee experimenterar här med föreläsningsformen och använder sig av fiktionen för att diskutera djurens rätt och...