Den långsamme

Den här romanen utspelas i Coetzees nya hemland, Australien. En sextioårig fotograf, Paul Rayment, blir vårdberoende efter att ha råkat ut för en trafikolycka. Efter ett tag blir han häftigt förälskad i sin vårdare, en sjuksköterska av kroatiskt ursprung.
Så långt är romanen en traditionell, lugnt framskridande (och utmärkt underhållande) berättelse om tidens gång, kärleken och kulturella krockar. Men så inträder en figur ur en tidigare Coetzee-bok, Elizabeth Costello, ett Coetzees alter ego, och plötsligt förvandlas romanen till en metaroman. Nu blir Paul och alla de andra personerna läsaren lärt känna figurer i en roman Costello håller på att skriva.
Tonvikten kommer att ligga på diskussioner om författarens roll och ansvar, skiljelinjen mellan dikt och verklighet, samtidigt som den ursprungliga berättelsen dras mot ett slut.
Slutsatsen blir att detta är en roman som saknar sammanhållen helhet, och vars ambivalens av läsaren kan upplevas som att lämnas utan nyckel till det egentliga syftet med detta stora - och på många sätt spännande - projekt.
Jan Ristarp