Mästaren från Sankt Petersburg

Översättare:
Original: The master of Petersburg (1994)
Romaner Sydafrika

Mästaren från Sankt Petersburg är en fri fabulering om författaren Dostojevskij, som hösten 1869 på falskt pass återkommer från exilen i Dresden till St Petersburg för att ta hand om sin döde styvson Pavels ägodelar. Det visar sig att styvsonen stämplat mot staten och dödats av tsarens hemliga polis. Coetzee tar här fiktionen till hjälp när han skapar de personer och händelser som kan ha lett fram till den verklige Dostojevskijs mästerverk Onda andar (1871).

Barbro Norström Ridaeus