Mr Foe

Översättare:
Original: Foe (1986)
Romaner Sydafrika

En ny version av berättelsen om Robinson Crusoe, i denna bok kallad Cruso, där också författaren Daniel Defoe har en roll. Berättare är Susan Barton, som spolas upp på Crusos ö efter ett myteri. Skildringen koncentreras inte på vistelsen på ön utan snarare till vad som händer i London efter räddningen. Cruso dör under hemresan och Susan och den stumme Fredag söker upp författaren Foe för att förmå honom att skriva ned deras berättelse. Som spökskrivare är Foe en besvikelse, hårt ansatt av utmätningsmän och fordringsägare, och han kan inte låta bli att frisera deras historia för att få den mer säljbar.

Den egentliga huvudrollen/nyckelrollen i denna komplicerade allegori med många bottnar innehas av den gåtfulle Fredag, som hindrats att leva efter sina förutsättningar eftersom någon, kanske slavjägaren, kanske Cruso, skurit av hans tunga. En bok om förtryck och om förtryckets olika nivåer.

Barbro Norström Ridaeus