Orhan Pamuk

Orhan Pamuk är född den 7 juni 1952 i Istanbul i en välbärgad, sekulariserad medelklassfamilj. Hans far var civilingenjör liksom hans farbror och farfar. Det var Pamuks farfar som lade grunden till familjens förmögenhet. Under sin uppväxt var Pamuk inriktad på att bli målare.