Piet Grobler

Piet Grobler är afrikander, uppvuxen på en farm i Limpopoprovinsen i norra Sydafrika under apartheid. Han läste teologi och arbetade som präst till 1989, då han flyttade till Stellenbosch och studerade journalistik och design på Cape Technicon Art School.