Kalila och Dimna : tre fabler

Världsbiblioteket och Semafor förlag har producerat en bok, där tre fabler ur klassikern Kalila och Dimna återberättas. Läs ett utdrag ur boken. Vi säljer den för 100 kr. Läs mer om verket och den spännande historien om dess färdvägar över kontinenter och genom sekler.. Maila för beställning