Kalila och Dimna : tre fabler

Världsbiblioteket och Semafor förlag har producerat en bok, där tre fabler ur klassikern Kalila och Dimna återberättas. Läs ett utdrag ur boken. Vi säljer den för 100 kr i hård pärm, 75 kr mjukpärm.
Läs mer om verket och den spännande historien om dess färdvägar över kontinenter och genom sekler.. Maila för beställning