Klassmedvetna kvinnor i stället för mustiga män?

Håller Europas syn på den latinamerikanska litteraturen på att förändras? I en artikel i DN ges exempel på  kvinnliga författare som nyligen utkommit på svenska.  Hanna Nordenhök har översatt flera och menar att den exotiska blicken nog finns nu också när socialt brännande berättelser efterfrågas.

Bildkälla (URL) 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Foto_Sara_Moritz.jpg