Röster från Hongkong

Dissidentbloggen, publicerad av Svenska Pen, har i sitt aktuella nummer samlat texter under temat Röster från Hongkong med Kina i blickfånget. Yan Lianke, som länge bott och arbetat i staden bidrar med en text.