Abdirahman Ahmed Hassan

Bibliografi – böcker

2014; övers.
Samlingen innehåller elva berättelser, som berättats i Somalia under flera generationer. flertalet av berättelserna förekommer också i andra kulturer, men med vissa...