Alexandre Najjar

* 1967

Alexandre Najjar är en libanesisk författare som skriver på franska. Han föddes 1967 i en välsituerad kristen familj i östra Beirut. Där fick han genomleva hela det libanesiska inbördeskriget 1975-1990 (skildrat bl a i "Kriget skola", på svenska 2009). Detta krig har på olika sätt präglat hans omfattande författarskap och syn på Libanon och dess moderna historia. Han har samtidigt en juridisk utbildning och verkar som advokat.

Najjar började med att skriva poesi och har fortsatt göra det. Men redan tidigt vidgade han sina uttrycksformer Vid inbördeskrigets slut, 1989, kom han ut med berättelsesamlingen "La honte du survivant" (Den överlevandes skam), vars titel avslöjar hans känsloläge vid denna tid. Han har under åren varvat sin prosa och poesi med flera historiska verk. Bland dem kan nämnas essäer om den franskspråkiga litteraturen i Libanon, de Gaulle och Libanon,1929-1943 (två band) och några biografier.

Han förenar en humanistisk hållning med ett starkt hävdande av Libanons egenart och rätt till självständig utveckling. Hans sensibilitet och rika register har uppskattats av en ständigt växande läsekrets, särskilt i Frankrike. Han har belönats med en rad priser och belöningar.

Ingvar Rydberg

Bibliografi – böcker

Libanesiska inbördeskriget (1975-90) har numera gett upphov till åtskilliga litterära verk, byggda på personliga erfarenheter. Några av dem har även nått en svensk publik: Hanan al-Shaykh: Beirut...