Antjie Krog

* 1952

Antjie Krog (1952) är en sydafrikansk poet, författare och professor med afrikanerbakgrund engagerad i kampen mot apartheid, Sanningskommissionen och utvecklingen efter apartheid. Hennes böcker är översatta till många olika språk.

Hon har fått många utmärkelser för facklitteratur, prosa och poesi både på afrikaans och engelska. Nu arbetar hon med att översätta poesi från de afrikanska språken i Sydafrika till engelska.

Dikter, noveller, essäer, utdrag, m.m.

Övers. Boel Unnerstad
Novell. Förekommer i Kärlek x 21.
Boeränkan Lena gifter om sig med en man som är ute efter hennes egendom. Susanna är hustru till en försupen pastor. Hon skriver dagbok på små kort – och hon kräver rösträtt för kvinnor. Nandi, en...