Baldomero Lillo

* 6 januari 1867 i Lota, Chile † 10 september 1923 i San Bernardo, Chile

Baldomero Lillo var på sin tid en känd novellförfattare. Merparten av novellerna finns samlade i Sub terra (1904) och Sub sole (1907).

Berättelserna utspelar sig i kolgruvedistrikten Lota och Coronel, som han kände väl - i synnerhet Lota, som han själv kom ifrån. Han är en tidig skildrare av de hårda villkoren i kolgruvorna och fokuserar särskilt på barnen, som tvingas ned i gruvorna för att arbeta. Dessvärre beskriver han en verklighet som - hundra år senare - fortfarande är aktuell på sina håll.

Lillo flyttade till Santiago strax före det förra sekelskiftet, av ekonomiska skäl. Han försörjde sig där som bl a försäkringsagent och notarie

Dikter, noveller, essäer, utdrag, m.m.

Övers. Arne Lundgren
Novell. Förekommer i Den blodiga midsommarnatten och andra berättelser från Latinamerika..
En gripande berättelse om en åttaårig pojkes skräckfyllda möte med gruvan. [Eva Stenvång]