Bao Ninh

Även känd som: Hoàng Ấu Phương * 18 oktober 1952 i Nghe An, Vietnam

Bao Ninh föddes 1952 i Nghe An-provinsen i norra Vietnam. Hans rätta namn är Hoang Au Phuong, författarnamnet tog han efter faderns födelseort. Från 1969, då han var sjutton år, till 1975 deltog Bao Ninh i kriget mot USA. Han var en av de få överlevande i sin pluton som deltog i den avgörande attacken mot Saigon den 30 april 1975.

Efter kriget studerade han naturvetenskap vid universitetet i Hanoi, men kom så småningom in på författarskolan Nguyen Du, där hans examensarbete resulterade i den självbiografiska romanen Krigets sorger (översatt till en mängd språk, däribland svenska). Bao Ninh lever i Hanoi, där han arbetar som redaktör vid två litterära tidskrifter. Han har givit ut ett antal novellsamlingar och två romaner.

 Karin Lidén

Bibliografi – böcker

Norstedts 1994; övers. Sune Karlsson
Bao Ninhs självupplevda skildring av "det amerikanska kriget" har översatts till flera språk och blivit den utan jämförelse mest lästa vietnamesiska...