Birgitta Önnerfält

Jag har översatt skönlitteratur, men mest fackböcker inom medicin, geriatrik, pedagogik och jakt. Även kattskötsel och arkitektur har förekommit. Särskilt stor erfarenhet har jag av alla typer av medicinska texter och juridik. Jag har fått goda vitsord för mina översättningar liksom för språket i mina recensioner av böcker om språkinlärning, bakning samt skön- och barnlitteratur från franska och spanska i Btj:s katalog. Från början är jag fil.mag. i engelska, spanska och franska men har även akademiska betyg i SFI och en masterexamen i facköversättning. Jag har arbetat som skådespelare och språklärare och är numera översättare på heltid i eget aktiebolag.

[Presentation hämtad från Översättarcentrums webbplats]