Daisy Cubias

Cubias är en salvadoransk poet som kommit över som illegal flykting till USA och där mött socialarbetaren och journalisten Fran Leeper Buss som även fått ta del av många andra flyktingöden.

Bibliografi – böcker

Journey of the Sparrows (1993)
Tillsammans med en debutant från Arizona, USA, Fran Leeper Buss, har Daisy Cubias skrivit en skakande ungdomsbok om den femtonåriga Maria, som i en igenspikad trälåda...