Eyob Tecle

Bibliografi – böcker

En samling folksagor och djurfabler från höglandet i Eritrea, sammanställda och översatta av Tede Eyobe för att användas för att bevara och sprida traditionen...

Översatta verk – böcker

Eyob Tecle
En samling folksagor och djurfabler från höglandet i Eritrea, sammanställda och översatta av Tede Eyobe för att användas för att bevara och sprida traditionen...