Farideh Rohlin

Farideh Rohlin (f. 1975) har avlagt kandidatexamen i iranska språk vid Uppsala universitet. Hon har studerat persiska språket och litteraturen vid Dehkhoda-institutet i Teheran och studerat översättningsteori vid Uppsala universitet

Preseentation i Tavlan: En antologi med persiska noveller skrivna efter revolutionen i Iran 1979

Översatta verk – dikter, noveller, essäer, utdrag, m.m.

Övers. Farideh Rohlin
Novell. Förekommer i Tavlan: En antologi med persiska noveller skrivna efter revolutionen i Iran 1979.
Antologin, där novellen ingår, finns i fulltext att ladda ner bland Uppsala universitets publikationer