Helena Monti

Översatta verk – böcker

Igiaba Scego
2016; övers. Helena Monti
Adua är en roman som sätter migration, rasism, tillhörighet och identitetsfrågor på sin spets. I denna berättelse får vi följa tre personer som lämnar...