J Nozipo Maraire

* 1966

J. Nozipo Maraire är född i Zimbabwe. Hon har studerat i Wales och USA, där hon utbildats till neurokirurg.

Bibliografi – böcker

Zenzele: a letter for my daughter (1996)
Ett långt brev från en mor i Zimbabwe till den studerande dottern i USA. Genom att berätta om livet förr och nu, om befrielsekamp, kärlek, krig, vänskap och död, vill hon förmedla visdom och...