Jamal Jumá

* 1965

Den irakiska poeten och forskaren Jamal Jumá är född i Bagdad men har bott i Danmark sedan 1984, och är gästföreläsare i arabiska vid Vilnius universitet. Som forskare har han varit knuten till Basras universitet och senare Köpenhamns universitet, och hans återutgivning av medeltida erotiska handskrifter har blivit förbjuden över hela arabvärlden. Som poet har Jumá publicerat ett flertal diktsamlingar och har även översatts flitigt.
Sitt internationella genombrott fick han efter uruppsättningen av ”A handshake in the dark” med BBC Symphony Chorus i London 2007. Det var den engelske kompositören Michael Nyman (bl.a. känd för sin filmmusik) som hade inspirerats att göra ett körstycke av den engelska utgåvan av Jumás antikrigsdikter.

Förlagsinformation

 

Bibliografi – böcker

Smockadoll 2012; övers.
Den konceptuella diktsamlingen är Jamal Jumás första verk i svensk översättning. Förlagsinformation